Řidiči zatím nemohou jezdit po nové silnici z Bíliny do Kostomlat. První auta by se po ní mohla projet v září, až novou silnici převezme od důlního podniku kraj a proběhne kolaudace.

“Severočeské doly v současné době předávají stavbu do majetku Ústeckého kraje. Teprve poté může nový vlastník zažádat o kolaudaci. My ji pak v co nejkratší lhůtě vykonáme,” vysvětlil nutný postup vedoucí odboru dopravy města Bíliny Oldřich Jedlička.

NEDOČKAVCI RISKUJÍ POKUTY

Po asfaltové silnici, která zkrátí cestu z Bíliny do Kostomlat na polovinu oproti stávající objížďce přes Hostomice, už jezdí první nedočkavci. Riskují pokuty. Společnost Severočeské doly, která je zatím ještě vlastníkem komunikace, již několikrát vjezdy zatarasila.

Řidiči ale zákazové značky vždy z místa odstranili a silnici tajně využívali. Město Bílina tedy požádalo vlastníka o další zabezpečení proti průjezdu. Podle mluvčího společnosti Severočeské doly Lukáše Kopeckého se tak už stalo.

Nově teď průjezdu brání na zemi položené panely, se kterými motoristé už jen tak nepohnou. Zůstanou zde do kolaudace. Zákazové značky jsou rovněž na místě.

Silnici v září otevřou představitelé Ústeckého kraje, coby zástupci nového vlastníka. Motoristé tak už nebudou muset při cestě z Bíliny do Kostomlat na Teplicku jezdit zdlouhavě přes obec Hostomice.

K dispozici bude nová přímá silnice, která povede přes zrekultivovanou Radovesickou výsypku. V Bílině se nová silnice napojí Radovesickou ulicí přímo na náměstíčku u bývalých kasáren. Na druhém konci přímé propojky motoristy do obce Kostomlaty přivede rovněž Radovesická ulice.

JIŽ SE TUDY JEZDILO

Silnice přes lokalitu Radovesice ale nebude žádnou novinkou. V sedmdesátých letech se tudy normálně jezdilo.

Ještě před tím, než do této části Bílinska na úložiště začala putovat po dopravníku skrývka z nedalekých povrchových dolů, a než zanikly zdejší vísky Lyskovice, Chotovenka, Hetov, Dřínek a Radovesice. Po jejím otevření bude přínosem především pro obyvatele Bíliny a Kostomlat.

„Jezdím často směrem na Kostomlaty, takže novou cestu vítám. Takto musím zatím přes Hostomice a Světec, a to je docela objížďka,“ komentuje chystanou dopravní změnu na Bílinsku řidič přepravní firmy Luděk Příbor.

Nová přibližně šestikilometrová přímá silnice z Bíliny do Kostomlat zkrátí motoristům cestu oproti stávajícímu směru přes Hostomice o polovinu.

NEJVĚTŠÍ VÝSYPKA VE STŘEDNÍ EVROPĚ

Po ukončení provozu výsypky a následné rekultivace se tedy cesta vrátí na své původní místo. Domy z pětice vesniček už ale nikdo nepostaví.

„Pamatuji si to už jen z vyprávění od dědy. Nikdy jsem v této lokalitě nebyl. Není to ale jediné místo, které muselo ustoupit dolům,“ řekl Deníku Miloš Lounský.

Radovesice přestali oficiálně existovat roku 1971. Od té doby zde byla až do roku 2003 ukládána vytěžená zemina z blízkých bílinských dolů. Radovesická výsypka byla největší svého druhu ve střední Evropě. Uloženo bylo přes půl miliardy kubíků zemin z dolů.