V Základní škole Maršovská strávili téměř dvě hodiny. Do sešitu sice kreslili „jenom“ čáry a vlnky, ale úsilí přitom museli vynaložit jako jejich o rok starší spolužáci. Učitelka Marcela Koutková nejprve se svými prvňáky předvedla práci v hodině a poté zadala úkoly žáčkům, kteří si na první třídu zatím jenom hráli. Spousta z nich se už ale uměla sama podepsat a znalosti odpovídající školní zralosti předvedly děti i u interaktivní tabule.