V tuto chvíli už míří ukázky hrnků a hrnečků, které v červnu vytvářela po deset dnů v dubské porcelánce dvacítka umělců z celého světa, do pražského Uměleckoprůmyslového muzea.

Je mezi nimi i hrnek brněnské autorky Heleny Hlušičkové, který vystavovali v Teplicích pod číslem 36 a jehož ouško má podobu jelena. Právě tento hrnek dostal v anketě návštěvníků výstavy nejvíce hlasů.

PŘIPOMÍNÁ POHÁDKU

Hlušičková přišla s netypickým řešením oušek hrnečků. Ty tvořily lidské ruce, ale také kudlanka nábožná, nebo už zmiňovaný a oceněný jelen připomínající pohádku „O Smolíčkovi“.

Hlušičková, jak sama říká, má inspiračních zdrojů víc než dost. Inspiruje ji dětský svět stejně tak jako kouzelné a někdy až ztřeštěné příběhy, miluje svět zvířat, což se promítlo i do tvorby hrnků.

Hrnková sympózia jsou výzvou pro netradiční a kreativní zpracování všech možných tvarů hrnků a pohárků, které se mohou stát přinejmenším inspirací nebo přímo předlohou pro budoucí zavedení do výroby. Zda tomu tak bude i v tomto případě, to nyní posoudí obchodní partneři porcelánky.

Libuše Maxová

Helena Hlušičková● absolventka Vysoké školy umělecko průmyslové v Praze, kde navštěvovala Ateliér keramiky a porcelánu vedený profesorem Václavem Šerákem, pobývala na stáží na Duncan of Jordanstone College of Arts v Dundee ve Skotsku.
● V současnosti tvoří svá díla v moravské metropoli a vystavuje je doma i v zahraničí.
● Vedle zmíněného světa fantazie a kouzel a pohledu na svět dětskýma očima hrají v jejím díle velkou roli ženy, jež ve svých plastikách často ztvárňuje, ale také biblické starozákonné příběhy, které lze promýšlet ze stále jiných úhlů pohledu. Příběhy známé a přesto si zachovávající tajemství.