Všichni dopravci, kteří začnou od 1.1.2015 zajišťovat provoz na linkové autobusové dopravě DÚK budou vybaveni jednotným systémem odbavování, který umožní vzájemné uznávání jízdenek. Systém se bude dále postupně rozšiřovat na městské dopravy a vlaky.

Dnes v rámci seriálu změn v dopravě přinášíme info o Bílinsku. V samotné Bílině bude pro město MHD provoz dvou stávajících městských linek zajišťovat i nadále Arriva Tepice. Je třeba ale oddělit okolí od Bíliny, kde dochází ke změnám. Výběrové řízení vyhrála společnost ČSAD Slaný a.s., která na v tabulce uvedených linkách bude nově zajišťovat provoz do roku 2024.

Tady jsou nejčastější otázky, které s tím souvisí:

Proč se mění současné linky a jízdní řády?

Součástí výběru nového dopravce bylo i vyhodnocení stávajícího provozu. Změny reagují na vývoj poptávky po přepravě, která se postupem času mění, a zároveň vytvářejí na dalších 10 let stabilitu v linkové dopravě. Cílem Dopravy Ústeckého kraje je zajistit spojení nejen do škol, zaměstnání, úřadů či k lékaři, ale také za volnočasovými aktivitami. Na Litvínovsku, ale i z Bíliny směrem do Českého středohoří se významně rozšíří možnost přepravy jízdního kola.

Bude zde možné využívat i jiné linky?

Každá dopravní oblast je vlastně jen dílkem navzájem propojeného celku Dopravy Ústeckého kraje. Z každé oblasti se nějakou linkou přesahuje do sousední oblasti a více oblastí najednou spojují železniční linky. Oblast Litvínov Bílina má významné vazby na Teplicko a dosahuje až k Ústecku včetně napojení na regionální i dálkovou železniční dopravou.

Jaké se bude platit jízdné?

Od 1.1.2015 se mění také způsob odbavování cestujících. Přechází se na takzvaně zónově relační tarif, který cestujícím umožní v rámci Ústeckého kraje využívat výhod přestupního a časového tarifu. Pro cestujícího se zjednoduší odbavování (postačí znát z které obce do které pojede) a na jednu jízdenku bude možné jet například z Litvínova do Ústí nad Labem i přesto, že se bude v Chlumci přestupovat.

Pravidelní cestující si pro změnu budou moci předplatit časové jízdné na pravidelné cesty do zaměstnání nebo do škol, které bude výhodnější oproti každodenní jednotlivé platbě u řidiče.

Nosičem zónově relačního tarifu Dopravy Ústeckého kraje bude bezkontaktní čipová karta. V případě měst stále probíhají jednání o tarifní spolupráci mezi linkovou a městskou dopravou.

Kdo tedy bude v oblasti Litvínov Bílina zajišťovat od roku 2015 autobusovou dopravu?

Výběrové řízení vyhrála společnost ČSAD Slaný a.s.

Počítá se s přepravou starších, pohybově nebo jinak zdravotně omezených cestujících?

Všechny autobusy v objednávce Ústeckého kraje budou bezbariérově přístupné a vybaveny vizuálním i akustickým hlášením o trase spoje a právě projížděných zastávkách. Dveře, u kterých se bude nacházet plošina pro invalidní vozíky a kočárky musí být vybaveny nájezdovou plošinou.

Bude nastavena a kontrolována kvalita přepravy?

Kromě již uvedené zásady bezbariérovosti je nastavený jednotný systém kvality. Například povinným vybavením autobusů je klimatizace prostoru pro cestující, která bude udržovat optimální teplotu jak v zimně, tak v létě. Zdůrazněna je i kvalita sedadel s pohodlnou výškou opěradel a nelze opomenout odkládací plochy u stropu pro zavazadla.

Významným prvkem v kvalitě je i přepravní kapacita autobusů. Proto se na jednotlivé linky a spoje budou vypravovat autobusy s pevně stanovenou minimální kapacitou. Cestující tedy nebude muset čekat na svůj pravidelný spoj v obavách „co mu zrovna přijede". Zdroj: www.kr-ustecky.cz