Jízdné po roce podraží. Na stejné ceně zůstane pouze placení hotově v prvním pásmu. Tedy stávajících patnáct korun zůstane i po Novém roce.
V druhém pásmu pak ale zaplatíme už dvanáct namísto současných jedenácti korun. Za cestu do druhého pásma, tedy například z Benešova náměstí na Moldavu, si připravte nově 27 korun.


Placené hotově je a bude tedy i nadále 15 korun. Zlevněné 11 (v druhém pásmu 8 korun). Jízdné placené z elektronické peněženky bude od nového roku 14 korun a zlevněné „dětské“ 10,20 korun. (v druhém pásmu 11,20 a 7,40). Změny jsou také u časovek.
Například 30 denní juniorská přijde od Nového roku na 265 korun, v případě cestování pouze v prvním pásmu. Občanská za stejných podmínek přijde na 530 korun. Zdarma pro MHD zůstala přeprava pro děti mladší 6 let.


O nových cenách je možné se informovat například na Benešově náměstí, v předprodeji společnosti Veolia Transport Teplice s.r.o. Pro lepší přehled jsme připravili srovnávací tabulky také na našem webu, kde najdete aktuální ceny a také ty, které budou po Novém roce. Bez placení mohou jezdit také představitelé státní moci a některých státních orgánů a soudci, u nichž tak určí zvláštní právní předpis.


Platit v prostředcích městské hromadné dopravy v Teplicích nemusejí ani držitelé průkazu „ZTP“ a „ZTP-P“ a osoba nebo pes, kteří držitele průkazu „ZTP-P“ doprovázejí, dětský kočárek s dítětem a jedna osoba, která ho doprovází, invalidní vozík, předměty tvaru válce do průměru 20 cm a délky 150 cm, zavazadla do rozměru 30 x 40 x 60 cm, 1 pár lyží, 1 snowboard.
Na zlevněné jízdné placené v hotovosti nebo z čipové karty - elektronické peněženky mají nárok cestující do dosažení 15 let věku.

Na zlevněnou časovou jízdenku 30 denní juniorskou mají nárok: děti do dosažení 15 let věku, žáci základních a středních škol a studenti vysokých škol v denním studiu a při splnění dalších podmínek, daných platnými předpisy, nejdéle však do dosažení 26 let věku.


Na zlevněnou časovou jízdenku 30 a 90 denní seniorskou 60 mají nárok: starobní důchodci bez ohledu na věk, cestující starší 60 let.
Na zlevněnou časovou jízdenku 90 denní seniorskou 70 mají nárok cestující starší 70 let.


Přepravné se platí také za zavazadlo, které nesplňuje podmínky pro bezplatnou přepravu a zaplatit je rovněž nutné za psa.

Dopravní podnik Teplice, s. r. o., změnil v roce 2007 majitele. Stala se jím francouzská firma Veolia, přesněji její česká odnož Veolia Transport Česká republika a. s.
Na provozování MHD, a tedy v konečném dopadu na cestující, to nemělo podle vyjádření vedení společnosti žádný vliv.

TARIFNÍ PODMÍNKY, PLATNÉ OD 1. 1. 2009 V MĚSTSKÉ HROMADNÉ
DOPRAVĚ A DOPRAVĚ PŘÍMĚSTSKÉ,
provozované společností Veolia Transport Teplice s. r. o.

Ceny jsou uvedeny včetně DPH

1) JÍZDNÉ PLACENÉ V HOTOVOSTI

1. pásmo 2. pásmo 1.+2. pásmo

PLNÉ JÍZDNÉ 15,- Kč 12,- Kč 27,- Kč
ZLEVNĚNÉ JÍZDNÉ 11,- Kč 8,- Kč 19,- Kč
PŘEPRAVNÉ 11,- Kč 8,- Kč 19,- Kč

2) JÍZDNÉ PLACENÉ ČIPOVOU KARTOU - ELEKTRONICKÁ PENĚŽENKA

PLNÉ JÍZDNÉ 14,- Kč 11,20 Kč 25,20 Kč
ZLEVNĚNÉ JÍZDNÉ 10,20 Kč 7,40 Kč 17,60 Kč
PŘEPRAVNÉ 10,20 Kč 7,40 Kč 17,60 Kč

3) PŘESTUPNÉ JÍZDNÉ PLACENÉ ČIPOVOU KARTOU V RÁMCI JEDNOHO
PÁSMA - ELEKTRONICKÁ PENĚŽENKA (jízdné placené ve 2. spoji)

PLNÉ JÍZDNÉ 11,10 Kč 8,20 Kč 0,- Kč
ZLEVNĚNÉ JÍZDNÉ 7,40 Kč 5,20 Kč 0,- Kč
PŘEPRAVNÉ 7,40 Kč 5,20 Kč 0,- Kč
Časový limit pro přestup je 30 minut od nástupu do prvního spoje u jízdenky pro jedno pásmo.
Časový limit pro přestup je 60 minut od nástupu do prvního spoje u jízdenky pro obě pásma.

4) PŘEDPLATNÍ ČASOVÉ JÍZDENKY VLOŽENÉ DO ČIPOVÝCH KARET

1. pásmo 2. pásmo 1.+2. pásmo

30 DENNÍ JUNIORSKÁ 265,- Kč 185,- Kč 430,- Kč
30 DENNÍ OBČANSKÁ 530,- Kč 370,- Kč 860,- Kč
90 DENNÍ OBČANSKÁ 1 220,- Kč 860,- Kč 1 990,- Kč
30 DENNÍ SENIORSKÁ 60 425,- Kč 290,- Kč 690,-Kč
90 DENNÍ SENIORSKÁ 60 980,- Kč 640,- Kč 1 560,- Kč
90 DENNÍ SENIORSKÁ 70 480,- Kč 335,- Kč 780,- Kč
30 DENNÍ PŘENOSNÁ 1 160,- Kč 810,- Kč 1 880,- Kč
365 DENNÍ ZLEVNĚNÁ II. 500,- Kč 400,- Kč 850,- Kč
90 DENNÍ - 1 050,-Kč 700,- Kč 1700,- Kč
MĚST. POLICIE TEPLICE,
POLICIE ČR OŘ TEPLICE
365 DENNÍ PŘENOSNÁ 800,- Kč x x
PRO MP TEPLICE
90 DENNÍ - 730,- Kč 500,- Kč 1 200,- Kč
PRO PŘEPRAVU PSA

5) VYBRANÉ SPOJE NĚKTERÝCH LINEK - PŘEPRAVA JÍZDNÍCH KOL
Za osoby, spoluzavazadla kromě jízdních kol a psy se platí příslušný tarif. Za přepravu jízdního kola se
platí 30,- Kč.

6) BEZPLATNÁ PŘEPRAVA
· DĚTI MLADŠÍ 6 LET
· PŘEDSTAVITELÉ STÁTNÍ MOCI A NĚKTERÝCH STÁTNÍCH ORGÁNŮ A SOUDCI, U NICHŽ TAK URČÍ ZVLÁŠTNÍ PRÁVNÍ PŘEDPIS
NICHŽ TAK STANOVÍ ZVLÁŠTNÍ PŘEDPIS
· DRŽITELÉ PRŮKAZU "ZTP" A "ZTP-P" A OSOBA NEBO PES, KTEŘÍ DRŽITELE PRŮKAZU "ZTP-P" DOPROVÁZEJÍ
"ZTP-P" DOPROVÁZEJÍ
· DĚTSKÝ KOČÁREK S DÍTĚTEM A JEDNA OSOBA, KTERÁ HO DOPROVÁZÍ DOPROVÁZÍ
· INVALIDNÍ VOZÍK
· VĚCI TYČOVÉHO TVARU DO PRŮMĚRU 20 cm A DÉLKY 150 cm
· VĚCI TVARU DESKY, JEJICHŽ ŽÁDNÝ ROZMĚR NEPŘESAHUJE ROZMĚRY 5x80x100 cm
· ZAVAZADLA DO ROZMĚRU 30x40x60 cm, VČETNĚ SCHRÁNY SE ZVÍŘETEM
· RUČNÍ NÁKUPNÍ TAŠKA NA KOLEČKÁCH; SKATEBOARD
· JEDEN PÁR LYŽÍ; JEDEN SNOWBOARD
· JEDEN PÁR BRUSLÍ S CHRÁNIČI, JEDEN PÁR KOLEČKOVÝCH BRUSLÍ

7) OSTATNÍ USTANOVENÍ
1) Na zlevněné jízdné placené v hotovosti nebo z čipové karty - elektronické peněženky mají nárok cestující do dosažení 15 let věku.
cestující do dosažení 15 let věku.
2) Na zlevněnou časovou jízdenku 30 denní juniorskou mají nárok
- děti do dosažení 15 let věku
- žáci základních a středních škol a studenti vysokých škol v denním studiu a při splnění dalších podmínek, daných platnými předpisy, nejdéle však do dosažení 26 let věku.
podmínek, nejpozději však do 26 let věku
3) Na zlevněnou časovou jízdenku 30 a 90 denní seniorskou 60 mají nárok
- starobní důchodci bez ohledu na věk
- cestující starší 60 let.
4) Na zlevněnou časovou jízdenku 90 denní 70 mají nárok cestující starší 70 let.
5) Při posouzení, kdy je dosažena věková hranice podle tohoto tarifu, platí, že dané věkové hranice dosáhne cestující v den následující po dni příslušných narozenin.
dosáhne cestující v den následující po dni příslušných narozenin.
PŘÍKLAD: Cestující ztrácí nárok na placení zlevněného jízdného (v hotovosti, z elektronické peněženky) ve dni, který následuje po jeho 15. narozeninách.

6) Přepravné se platí za
- zavazadlo, které nesplňuje podmínky pro bezplatnou přepravu
- psa, pokud není umístěn ve schráně dle bodu 6 BEZPLATNÁ PŘEPRAVA.
7) Na 365 denní přenosnou průkazku pro Městskou policii Teplice mají nárok strážníci,
kteří jsou ve službě a mají uniformu strážníka MP Teplice. Průkazka platí pouze pro
1. pásmo a pouze v pracovní době strážníka MP Teplice.
8) Na zlevněnou 365 denní jízdenku typ II mají nárok cestující:
- členové Svazu bojovníků za svobodu, Konfederace politických vezňů, Svazu PTP
9) Jednotlivá pásma jsou vymezena schématem - viz příloha.

8) PŘECHODNÁ USTANOVENÍ PRO PŘECHOD ČASOVÝCH JÍZDENEK NA NOVÝ
TARIF
1) Cestující, který si do 31. 12. 2008 zakoupí předplatní časovou jízdenku na období, které začíná před
1. lednem 2009, zaplatí za tuto časovou jízdenku původní cenu dle cenového výměru č. 2/2007.
2) Cestující, který si do 31. 12. 2008 zakoupí předplatní časovou jízdenku na období, které začíná 1. ledna
2009 nebo později, zaplatí za tuto časovou jízdenku novou cenu podle tohoto cenového výměru, platnou
od 1. ledna 2009.

Současné podmínky
JÍZDNÉ PLACENÉ ČIPOVOU KARTOU - ELEKTRONICKÁ PENĚŽENKA

Při platbě jednotlivého jízdného z elektronické peněženky může cestující za zvýhodněných podmínek přestupovat (viz přestupné jízdné, které udává zlevněnou cenu jízdného ve 2. spoji).
Časový limit pro přestup u jízdenky pro jedno pásmo je 30 minut od nástupu do 1. spoje.
Časový limit pro přestup u jízdenky pro obě pásma je 60 minut od nástupu do 1. spoje.
JÍZDNÉ PLACENÉ V HOTOVOSTI
Při platbě jednotlivého jízdného v hotovosti není umožněn přestup za zvýhodněných podmínek.
Na zlevněné jízdné mají nárok cestující do dosažení 15 let věku.
Při posouzení, kdy je dosažena věková hranice podle tohoto tarifu, platí, že dané věkové hranice dosáhne cestující v den následující po dni příslušných narozenin.
Příklad: Cestující ztrácí nárok na placení zlevněného jízdného (v hotovosti, z elektronické peněženky) ve dni, který následuje po jeho 15. narozeninách.
CYKLOBUS
Jednotlivé jízdné je stejné při platbě z elektronické peněženky v čipové kartě i v hotovosti.
PLNÉ JÍZDNÉ 25,- Kč
ZLEVNĚNÉ JÍZDNÉ 20,- Kč
PŘEDPLATNÍ ČASOVÉ JÍZDENKY VLOŽENÉ DO ČIPOVÝCH KARET
• předplatní časové jízdenky se vkládají do čipových karet v předprodeji DP Teplice, s.r.o. na Benešově náměstí č. 5
• cestující si může zvolit začátek období platnosti své časové jízdenky
• do čipové karty lze nahrát až 3 časová období za sebe
• cestujícímu, který se prokazuje čipovou kartou jako předplatní časovou jízdenkou, se nevydává jízdenka, údaje o odbavení jsou zaneseny přímo v čipové kartě
• na zlevněnou časovou jízdenku 30 denní juniorskou mají nárok:
o děti do dosažení 15 let věku,
o žáci základních a středních škol a studenti vysokých škol v denním studiu a při splnění dalších podmínek, daných platnými předpisy, nejdéle však do dosažení 26 let věku.
• na zlevněnou časovou jízdenku 30 a 90 denní seniorskou 60 mají nárok:
o starobní důchodci bez ohledu na věk,
o cestující starší 60 let
• na zlevněnou časovou jízdenku 90 denní seniorskou 70 mají nárok cestující starší 70 let.
• tarifní podmínky jsou platné na všech linkách a na celém území, obsluhovaném MHD Teplice, provozovanou Veolia Transport Teplice s.r.o.
• při placení jednotlivého jízdného v hotovosti je tarif je nepřestupný
• pro nástup do všech vozů MHD slouží pouze přední dveře
• pro výstup je možno použít všechny dveře s výjimkou předních
• jízdné za jednotlivou jízdu se platí v hotovosti při nástupu do vozu do pokladny u řidiče nebo z elektronické peněženky v čipové kartě
• cestující, platící v hotovosti, musí mít připravené odpočítané mince v hodnotách 1, 2, 5, 10 a 20 Kč
• pokladna mince nerozměňuje a případný přeplatek nevrací
• pro jednotlivou jízdu je cestující si povinen odebrat jízdenku
• cestující s předplatní časovou jízdenkou v čipové kartě předkládá tuto jízdenku při nástupu ke kontrole řidiči a potom ji přikládá k odbavovacímu zařízení
• cestující s právem bezplatné přepravy tento nárok prokazuje příslušným dokladem řidiči
Síť MHD je rozdělena na dvě tarifní pásma. Do 2. tarifního pásma patří úseky:
• Chlumec - Ústí n.L., Masarykova nemocnice (hraniční stanice: Chlumec; Chlumec,žel.přejezd),
• Dubí, žel. st. - Dubí, Cínovec, CLO (hraniční stanice Dubí,žel.st.),
• Mikulov - Moldava, Dolní Moldava (hraniční stanice Mikulov),
• Hrob - Háj u Duchcova - Osek - Háj u Duchcova - Duchcov,žel.st. (hraniční stanice Hrob; Hrob,Beseda; Hrob,Křižanov; Duchcov,koupaliště; Duchcov,nemocnice; Duchcov,Osecká; Duchcov,Teplická; Duchcov,žel.st.),
• Bystřany, Úpořiny, rozc. - Kostomlaty pod Milešovkou (hraniční stanice Bystřany,Úpořiny,rozc.; Bžany,Lysec; Bžany,Lbín),
• Rtyně n.B., Velvěty,závod - Rtyně n.B. - Žalany - Bořislav - Žim (hraniční stanice Rtyně n.B.,Velvěty,závod).
Všechny ostatní úseky jsou zařazeny do 1. tarifního pásma. Na jízdních řádech je za názvem každé stanice uvedeno číslo pásma, do kterého daná stanice spadá. Jsou-li u stanice uvedena dvě pásma, jedná se o hraniční stanici, spadající do obou pásem. Např. ze stanic Chlumec a Chlumec,žel.přejezd je možno cestovat v rámci 1. pásma směrem do Teplic a v rámci 2. pásma směrem do Ústí n.L., to samé platí pro opačný směr.