Tady přinášíme výčet změn:

TROLEJBUSOVÁ LINKA 103 je provozována pouze v úseku Šanov II - Prosetice a zpět. Dopravní obsluha oblasti Panoramy je nově zajištěna provozem trolejbusové linky 106.

TROLEJBUSOVÁ LINKA 104 bude provozována nově i v pracovních dnech večer, o víkendech a svátcích. Nahradí provoz trolejbusové linky 113, která bude odkloněna do Prosetic, a trolejbusové linky 114, která je zrušena.

TROLEJBUSOVÁ LINKA 105 - upraveny časové polohy spojů v pracovních dnech večer, o víkendech a svátcích.

TROLEJBUSOVÁ LINKA 106 je ze stávající konečné stanice Šanov I lázně prodloužena po trase Raisova - Fráni Šrámka - Šanov II škola a ukončena na Panoramě. Nově budou všechny spoje obsluhovat stanici Novoveská v obou směrech.

TROLEJBUSOVÁ LINKA 107 - upraveny časové polohy spojů v pracovních dnech večer, o víkendech a svátcích.

TROLEJBUSOVÁ LINKA 113 jezdí v pozměněné trase: Panorama - Šanov II - Trnovany,Somet - Trnovany - Hlavní nádraží - Benešovo náměstí - Pražská - Šanov I lázně - Pražská - Prosetice. V úseku Benešovo náměstí - Šanov I lázně - Prosetice nahradí zrušenou autobusovou linku 121. Rozsah provozu - pracovní dny večer, víkendy a svátky - zůstává beze změny.

TROLEJBUSOVÁ LINKA 114 je zrušena a nahrazena celodenním a celotýdenním provozem trolejbusové linky 104.

AUTOBUSOVÁ LINKA 121 je zrušena a nahrazena celodenním a celotýdenním provozem autobusové linky 122 a upraveným provozem trolejbusové linky 113.

AUTOBUSOVÁ LINKA 122 je nově provozována i v pracovních dnech večer, o víkendech a svátcích v intervalu 60 min. Nahradí tak provoz zrušené autobusové linky 121.

AUTOBUSOVÁ LINKA 123 je nově provozována v pracovních dnech večer, o víkendech a svátcích v intervalu 60 min.

NOČNÍ AUTOBUSOVÁ LINKA 131 jezdí nově denně, provozovány však budou pouze spoje v půlnoční době a spoje časně ráno mezi 3:45 a 4:20.