Most se nachází v katastru obce Rtyně nad Bílinou v zástavbě s rodinnými domy a převádí silnici č. III/25817 přes řeku Bílinu. Účelem rekonstrukce mostu bylo zajištění jeho dobrého stavebně technického stavu v odpovídajícím šířkovém uspořádání, společně s veřejným chodníkem s průchozím prostorem šířky 1,50 m. V chodníku bylo doplněno veřejné osvětlení.

„Mám velkou radost z toho, že přes všechny současné krize a problémy se Ústeckému kraji daří pokračovat ve všech plánovaných investičních akcích. Investice jsou nezbytnou součástí úspěšného rozvoje každého regionu a investice do infrastruktury se nám v budoucím procesu transformace celého regionu rozhodně vyplatí. Zdejší obyvatelé ocení jistě i zrekonstruovaný chodník a instalované veřejné osvětlení,“ uvedl při svém úvodním slovu Tomáš Rieger, krajský radní pro oblast majetku a investic.

„Silniční most je postaven jako spojitá ocelobetonová spřažená konstrukce o dvou polích, uložená na dvou opěrách a jednom pilíři. Součástí stavby byla i úprava koryta vodního toku pod mostem a přeložky inženýrských sítí,“ doplnil za zhotovitele stavby technické informace Martin Mužík, technický vedoucí oblasti STRABAG, a. s.

Most byl zprovozněn pro veřejnost ihned po přestřižení pásky. Celková cena rekonstrukce mostu činila 49 milionů korun včetně DPH. Investorem byl Ústecký kraj, projektantem ARTECH, spol. s r. o., Litvínov a zhotovitelem STRABAG, a. s.

Další zajímavosti z Ústeckého kraje najdete na stránkách Ústeckého kraje www.kr-ustecky.cz a na jeho facebookovém profilu.