Poškozená však neobdržela ani eura ani předaných 10 000 Kč. Navíc muž odmítal celou věc s poškozenou řešit a vyhýbal se.
Ta to tedy oznámila na policii a muži bylo sděleno obvinění z přečinu zpronevěry. (ino)