„Trať je kulturní památkou České republiky. Zrušit ji by bylo velkou chybou,“ řekl starosta Dubí a předseda dopravní komise Euroregionu Krušnohoří Petr Pípal.

Ministerstvo dopravy navrhuje zrušit sedm lokálních železničních tratí v Ústeckém kraji. Mimo jiné by to měly být tratě Lovosice - Most, Děčín - Oldřichov u Duchcova a Most – Moldava. „Vlakové spojení poskytuje přímou dosažitelnost okresu Most. Při jeho zrušení budou občané obce a hlavně turisté, kteří naší obec navštěvují, nuceni hledat jiné nepřímé spoje, což přinese zejména časovou a finanční náročnost,“ říká Tomáš Tvrdík, místostarosta obce Moldava.
Velký problém by to znamenalo pro turismus.

„Počet turistů v letních i zimních měsících by se snížil, což by mělo negativní dopad zejména na podnikatele v pohostinství,“ míní místostarosta Moldavy Tvrdík.

Případné zrušení tratě Most – Moldava by bylo pastvou pro zloděje.
„Trať po zrušení by byla minimálně udržována, možná vůbec. Toho by se mohli chytit pobertové a technická památka by mohla postupně skončit ve sběrně starého šrotu. Případná obnova by asi stála více než zachování současného byť minimálního provozu,“ myslí si Tvrdík.
Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), která tratě spravuje, odmítla osud konkrétních tratí komentovat. „Nemůžu potvrdit, že zmíněné tratě na onom seznamu opravdu jsou. I kdyby tomu tak ale bylo, není to tak, že by ty tratě byly určené k likvidaci. Je to jen pracovní seznam, který jsme sestavili pro ministerstvo na základě ekonomických ukazatelů. Není to ale seznam k likvidaci, naopak. Snažíme se je zachránit a rušení je až nejzazší řešení,“ řekl ČTK mluvčí SŽDC Pavel Halla.

Financování drážní dopravy pro příští rok a především úspora za údržbu tratí bylo tématem schůzky zástupců Ministerstva dopravy a Ústeckého kraje. Stát je totiž povinen udržovat v provozuschopném stavu i ty tratě, kde jede jen několik vlaků za týden či rok. Zástupci kraje na jednání potvrdili současný stav objednávky, na některých tak nebude objednána žádná doprava.
„Pokud však by chtěl stát takové tratě zrušit, musí postupovat dle zákona a ve správním řízení oslovit všechny účastníky, tedy včetně obcí,“ vysvětlil radní pro dopravu Ústeckého kraje Jiří Šulc. (kos)