Žáci vyšších ročníků si vybrali projekt Les ve škole-škola vlese, mladší žáci projekt Kyselý déšť. Dále škola pořádá v měsíci říjnu 2007 soutěžní výstavu výtvarné výchovy a pracovního vyučování pro ZŠ praktické vregionu Teplice snázvem „Příroda a čtyři roční období“. Svou účast potvrdily školy: ZŠ Lidická Bílina; Speciální škola Duchcov; Speciální škola Teplice, U Červeného kostela; ZŠ Krupka, Maršov; ZŠ Plynárenská, Teplice a ZŠ sRVMPP Buzulucká Teplice. Jako hosté přislíbily účast Speciální základní škola a Praktická škola Trmice a MŠ Chlum vBílině. ZŠ praktická, Bílina je také spoluorganizátorem příměstského tábora, kde se děti kromě jiného učí prakticky poznávat a chovat se vpřírodě. Vzhledem k tomu, že se ekologickým projektům chceme věnovat i nadále, rozhodli jsme se vybudovat ve škole specializovanou multimediální učebnu environmentální výchovy, která bude kdispozici pro vzdělávání dětí voblasti péče o životní prostředí. Zprostředků grantu uděleného Radou Zelené energie Skupiny ČEZ ve výši 200.000,-Kč vznikne studio vybavené moderní technikou, které budou využívat žáci školy jak při vyučovacích hodinách, tak při aktivitách ve volném čase. Vučebně bude možné pořádat přednášky a besedy. „Ekologie hravě“ je mottem celého projektu.