Jaký je váš názor na zavádění nových školních vzdělávacích programů na základní školy a nižší stupně víceletých gymnázií? Je podle vás potřeba takto upravovat české základní školství?
Podle mého názoru nejde o nic nového. Učíme podle osnov Obecné školy od r. 1990, což je téměř totéž!
Jak ovlivnilo vaši školu zavedení nových školních vzdělávacích programů? Například jaké to přineslo problémy nebo naopak zase pozitiva?
Neovlivnilo v žádném směru…viz odpověď č.1
Co se tím na škole konkrétně změnilo? Posílili jste výuku některých předmětů? Přidali jste nové? Chtěli byste se na něco specializovat?
Posílili jsme výuku Aj a Informatiky a zavedli nový předmět Výchova ke zdraví , neboť pracujeme na projektu Zdravá škola.