Porcelán, keramika, sochy a spousta fantazie do nich vložené, fantazie víc než bohaté. Tak by se dalo vyjádřit dílo brněnské výtvarnice Heleny Hlušičkové.

Inspiruje ji dětský svět stejně tak jako kouzelné a někdy až ztřeštěné příběhy, miluje svět zvířat, kam patří i ono už zmíněné porcelánové kudlankovské ouško hrnečku. Však nebude chybět ani na výstavě v teplickém Regionálním muzeu od 23. června, kdy si je mohu návštěvníci rovněž prohlédnout.

Helena Hlušičková, absolventka Vysoké školy umělecko průmyslové v Praze, kde navštěvovala Ateliér keramiky a porcelánu vedený profesorem Václavem Šerákem, pobývala na stáží na Duncan of Jordanstone College of Arts v Dundee ve Skotsku. V současnosti tvoří svá díla v moravské metropoli a vystavuje je doma i v zahraničí.

14. Mezinárodní hrnkové sympozium v Českém porcelánu v Dubí.
FOTO: Nejdále to měly Japonky. Na hrnkovém sympóziu opět vládnou ženy

Jak sama uvádí, zdrojů inspirace má víc než dost. Vedle zmíněného světa fantazie a kouzel a pohledu na svět dětskýma očima hrají v jejím díle velkou roli ženy, jež ve svých plastikách často ztvárňuje, ale také biblické starozákonné příběhy, které lze promýšlet ze stále jiných úhlů pohledu. Příběhy známé a přesto si zachovávající tajemství.

Helena Hlušičková je jednou z dvaceti účastníků 14. Mezinárodního hrnkového sympózia probíhajícího v dubském závodě Českého porcelánu, kteří využili možnosti pustit se do netradičního a kreativního zpracování tvarů hrnků a pohárů, z nichž by některé měly rozšířit řadu zde v Dubí vyráběných hrnků a hrnečků.

Libuše Maxová