Pozvání přijala výkonná ředitelka Nadace Charty 77, Konto Bariery a SEN SEN Božena Jirků. Hosty v klubu budou také další ženy, které mají srdce na správném místě a obětavě pracují pro věc občanů našeho města, . Radka Růžičková, náměstkyně primátora města Teplice a Ivana Slunéčková, ředitelka Regionální knihovny Teplice.
„Zveme Vás a s potěšením uvítáme v prostředí, které chceme slavnostně právě ten den a v tu hezkou chvíli otevřít jako klubové a společenské centrum Společenského klubu Zvonkohra a spol. senzační senioři Teplice. Přijďte do dobré společnosti s dobrou náladou a úsměvem," zvou senzační senioři Zvonkohra z.s. SEN SEN Teplice.