„Poprvé se zvony rozezněly 26. září 2014 a daly tím Jeníkovu s okolím na vědomí, že srdce kostela je zpět a bije tak, jak má. Velké díky patří Obci Jeníkov a Nadaci Občanského fóra, kteří přispěli finančně na restaurování zvonů a umožnili zachránit je tak pro další generace," řekl za jeníkovskou farnost Vladimír Bittersmann a dodal: „Koncem loňského roku oslovil jeníkovskou farnost Český rozhlas stanice Vltava s žádostí o možnost natáčení znějících zvonů pro projekt „Nedělní zvony", které vysílá právě stanice Vltava. Vlastní natáčení proběhlo 24. listopadu 2014 a slovem jej bude provázet Mgr. Radek Rejšek."

Na stanici Českého rozhlasu Vltava se budou znějící jeníkovské zvony vysílat ještě o těchto nedělích: 28. 6. a 5. 7. 2015 vždy ve 12.00 hod. s komentářem a ve 24.00 hod. bez komentáře (jen s ohlášením místa). Pro upomenutí této významné události, nechala farnost vyrobit turistický upomínkový suvenýr se siluetou kostela na jedné straně a zavěšenými zvony na straně druhé, které je možné si příležitostně zakoupit. (red)